• Gier
  • Kiezebrink
  • Raaf
  • Uil
  • Buizerd
  • Valk
Reglement

Reglement

Op deze pagina vindt u het meest recente reglement van de Valkerij Beurs Nederland.

Algemeen

U dient ten aller tijden aan te kunnen tonen dat uw vogel voorzien is van een juiste voetring en cites-documenten. Op de beurs mogen geen vogels worden verkocht. De doelstelling van deze dag is het uitwisselen van kennis en het leggen van contacten. Gelieve uw rommel op het terrein zelf op te ruimen.

Dierenwelzijn

De vogel wordt op correcte wijze op de handschoen gedragen en mag onder geen voorwaarde los zitten of vliegen. Ook mag de vogel niet worden gedragen op schouders, hoofd, blote arm of hand. De vogel dient op zijn eigen blok te zitten en mag onder geen voorwaarden zijn blok delen met een andere vogel. Hoewel de kans klein is zou uw vogel tijdens de roofvogeldemonstraties aangevallen kunnen worden door een andere vogel. De organisatie is hiervoor niet aansprakelijk. Blijf alert en houd afstand van het demonstratieveld. Indien de organisatie meent dat het welzijn van uw vogel in gedrang komt mag zij u hierop aanspreken en/of maatregelen treffen.

Parkeren

Parkeren is gratis en mag alleen op de toegewezen plaatsen. Parkeren is op eigen verantwoordelijkheid.

Maximale snelheid

Op het terrein is een maximale snelheid van 5 km per uur toegestaan. Deze snelheid mag niet worden overschreden. Op het terrein moet de motor van bromfietsen en motoren zijn uitgeschakeld.

Demonstraties

Tijdens demonstraties mogen vogels niet aan een touw worden gevlogen.

Standhouders

Elke standhouder van een standplaats is verplicht om bij aanvang van de beurs zich te melden en op te geven met hoeveel personen men op het terrein zal verblijven. De stand mag tussen 07:00 en 09:30 uur worden opgebouwd. Alle auto's dienen voor 09:30 uur uit de manege te zijn. Alle standhouders die niet voor 09:30 uur aanwezig zijn op het terrein dienen entree te betalen welke ze later bij de organisatie terug kunnen vragen. De stand mag niet voor 17:00 uur worden opgeruimd. Het bedrag voor de huur van de tafels dient maximaal 14 dagen na inschrijving op onze rekening te staan. Een annulering voor deelname aan de beurs dient minstens twee weken voor de beurs doorgegeven te worden. Commerciƫle standhouders krijgen bij hun inschrijving maximaal toegang tot de beurs voor twee personen. Indien men wegens wangedrag verplicht wordt het terrein te verlaten zal geen restitutie voor de huur van de tafels plaatsvinden. Indien de huur van de tafels nog niet is voldaan dan blijft de bestaande vordering van kracht. Elke standhouder is verplicht om zijn of haar standplaats en de nabije omgeving schoon te houden.

Tijdens de beurs is het niet toegestaan om drinken te verkopen. Het is in overleg met de organisatie onder enkele voorwaarden toegestaan om etenwaren te verkopen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Schade

Enige schade die wordt veroorzaakt tijdens de Valkerij Beurs Nederland dient door de veroorzaker betaald te worden aan de gedupeerde en kan niet worden verhaald op de organisatie van Valkerij Beurs Nederland.